1. семеен кодекс
 2. закон за закрила на детето  
 3. закон за горите
 4. правилник на закона за горите
 5. закон за държавната собственост
 6. правилник закон държавна собственост
 7. закон за общинската собственост
 8. правилник на закона за общинската собственост
 9. закон за собствеността
 10. закон за земедските земи
 11. закон за пчеларството
 12. даначън кодекс в док формат
 13. регистрация на земеделски производители - процедура
 14. анкетна карта за регистриране на земеделци
 15. закон за подпомагане на земеделските производители
 16. наредба за самоосигуряващите се лица
 17. съдебна практика по здравни вноски

 

Б / Други нормативни актове и закони

 1. издаване на удостоверение  за обстоятелствена проверка
 2. бланка на молба за издаване на удостоверение  за обстоятелствена проверка
 3. нотариален акт по давностно владение
 4. административно- процесуален кодекс
 5. закон за местните избори